HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
WEBSITE DTSTUDY.VN

Các Con xem video hướng dẫn sử dụng trước khi bắt đầu đăng ký hoặc đăng nhập website nhé. Có thắc mắc gì trong quá trình sử dụng website để học trực tuyến, các con gửi về GVCN của lớp mình nhé! Chúc các con có kỳ nghỉ vui cùng dtstudy.vn